Vi vill gärna att du hör av dig. Gärna med glada tillrop, men också om du är missnöjd med oss på något sätt. Det vill vi såklart försöka ändra på.

Ring oss

Tel. 010-142 40 00

Besök oss

Orkla Foods Sverige AB
Isbergs gata 9B
211 19 Malmö