Paulúns vill hjälpa dig att välja klimatsmart mat!

Klimatmärkningen

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det tror vi starkt på, och vi tror att alla har ett ansvar för att bidra till en mer klimatsmart konsumtion av mat. Vi på Paulúns har ett stort ansvar i att verka för en mer hållbar framtid och vill underlätta för fler att välja hållbar mat. Vi arbetar hela tiden med att förbättra oss, både gällande innehållet i våra produkter, men också våra förpackningar och i val av innovationer.

Varför är det viktigt att välja klimatsmart mat?

Sedan 1950 har halten koldioxid i atmosfären ökat närmast lavinartat. Det, tillsammans med andra växthusgaser gör att klimatet hela tiden blir varmare vilket påverkar både människor och djur negativt. Den globala uppvärmningen påverkar bland annat mängden nederbörd, olika ekosystem, den biologiska mångfalden, höjer havsnivån och ger oss kraftigare väderhändelser.

FN’s Parisavtal säger att vi tillsammans måste lyckas begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, helst under 1,5 grader. För att lyckas med det behöver utsläppen halveras till 2030, och därefter minska ytterligare.

Maten vi äter påverkar också klimatet. Vi behöver alltså även här verka för att halvera klimatpåverkan om vi ska lyckas uppnå Parisavtalet. Både genom innovationer men också genom att vi alla väljer klimatsmart mat oftare

Produkternas klimatavtryck

Vi har nu beräknat de flesta av Paulúns produkters klimatavtryck och lagt upp informationen om varje enskild produkts klimatavtryck här på hemsidan. Du kan läsa mer om det inne på varje produktsida. Där kan du enkelt se vilket klimatavtryck varje enskild produkt har och göra ett aktivt val för en mer klimatsmart frukost och måltid.

Våra produkter

Vad är ett lågt klimatavtryck?

Vi definierar ett lågt klimatavtryck som en halvering jämfört med dagens nivå vilket bottnar i FN’s Parisavtal som säger att det krävs en halvering av utsläppen av växthusgaser till 2030 för att förhindra att vi överstiger 1,5-graders global uppvärmning.

Vi har skapat en klimatskala som tydligt visar dagens nivå för att kunna se vilket klimatavtryck som är lågt och därmed i linje med FN’s mål. Forskningsinstitutet RISE har hjälpt oss ta fram data på vilket klimatavtryck maten har i snitt idag.

Vi behöver äta mer av den mat som har ett lågt klimatavtryck och mindre av den som har ett högt. Vi behöver inte utesluta tex kött helt men bör inte äta så mycket och inte lika ofta som vi gör idag. På detta sätt kan vi alla bidra till att förflytta snittet mot en hållbar nivå. Paulúns mål är att skalan ska göra det lättare för fler att äta mer hållbart.

Orklas klimatskala

Hur har vi räknat?

För att kunna räkna ut klimatavtrycket för våra produkter har vi tagit med hela kedjan från odling,
djurhållning, framställningen av råvaror och ingredienser, transporter och produktionen. Klimatavtrycket mäts i CO2e (koldioxidekvivalenter) som är ett mått för de samlade växthusgaser som bidrar till global uppvärmning.
Beräkningarna baseras på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.6), information från våra
producenter, egen processdata samt från branschdata för förpackningar och transporter. Som det
låter är det relativt komplicerat att beräkna och beräkning av klimatpåverkan är ingen exakt vetenskap på samma sätt som beräkning av exempelvis näringsvärden, men det ger oss värdefull information och en tydlig riktning kring vad som är ett klimatsmart val och inte. Vi ser fram emot utveckling och samarbete kring beräkning och redovisning av klimatdata under kommande år.

Våra förpackningar

En bra förpackning
Vår förpackning för Granola, Müsli och Flingor är bra ur klimatsynpunkt! Ytterkartongen är gjord av FSC-märkt, återvunnet och förnybart pappersfiber. När den återvinns som pappersförpackning, går den in i systemet igen. Innerpåsen behövs för att skydda innehållet så vi kan undvika en kortare hållbarhetstid med matsvinn som konsekvens. Påsen återvinns när den sorteras som plastförpackning.

Fler åtgärder
Vi arbetar också kontinuerligt med att öka fyllnadsgraden av innehåll i alla våra cerealieförpackningar, så att vi på så vis kan transportera mindre luft.

Vi har också valt att sänka höjden på vår granola förpackning några få millimetrar. Det kan låta som en liten förändring, men genom att göra det kan vi packa betydligt fler kartonger på samma pall och i samma transport. På så vis sparar vi ett stort antal lastbilar som transporterar dessa förpackningar.

Paulúns goda granola med hallon, jordgubbar och kokos