Orkla Foods Sverige som bl.a. äger varumärket Paulúns, har medverkat i Uppdrag Gransknings program kring mat och märkning av mat. Vi har blivit intervjuade kring uttrycket Super i Pauluns sortiment, begreppet superbär och regelverket kring märkningen av produkter.

Sammanfattat är super ett uttryck som lyfter fram Paulúns näringsmässiga värden med bland annat naturliga råvaror, inga tillsatser och nyttiga näringsämnen. Paulúns produkter vänder sig till medvetna konsumenter som vill äta nyttigt och gott. Uttrycket superbär har ingen regelrätt definition. Vår utgångspunkt är baserad på myndighetsinformation: ett superbär såsom blåbär och tranbär innehåller en rad nyttiga ämnen som till exempel mineraler och fibrer. Superbär är också ett begrepp som används flitigt inom livsmedelsbranschen.

Orkla Foods Sverige följer gällande märkeslagstiftning. Vi vill alltid säkerställa att vi använder närings- och hälsopåståenden på ett korrekt sätt och har därför under hösten 2015 gjort en översyn över hela Paulúns sortiment. Vår granskningsinstans, Malmö Stad, har i juni 2016 godkänt att vi kan använda ordet super för Paulúns sortiment, eftersom ordet enligt Malmö Stad anses vara ett säljande uttryck och inte ett hälsopåstående. Vissa justeringar har också gjorts för att ytterligare förtydliga informationen på förpackningarna.

Vi är väldigt måna om att vara tydliga med vad våra produkter innehåller så att konsumenten kan göra ett medvetet val. Märkningsreglerna kring närings- och hälsopåståenden är komplexa och lämnar utrymme för tolkningar och därför görs bedömningar kontinuerligt tillsammans med kontrollmyndigheten Malmö Stad.