Kupongvillkor

Kupongvillkor

Max en rabattkupong per person och mobilnummer. Gäller endast i Sverige och svenska mobilnummer. Gäller endast för en produkt och med en kostnad upp till 60 kr.

Hantering av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnat ovan behandlas av Orkla som är personuppgiftsansvarig. Det betyder att Orkla ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder och delar uppgifterna med ClearOn för att kunna skicka ut kuponger. Inga personuppgifter sparas efter avslutad kampanj.

Sekretesspolicy
Din sekretess är viktig för oss. I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter som Orkla samlar in från dig, hur vi interagerar med dig och hur vi använder dessa uppgifter. Här kan du läsa Orklas integritetspolicy »

Personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem
Orkla använder insamlade data (mobilnummer) för att skicka ut rabattkuponger. Vi får informationen genom att du fyller i dina uppgifter på kampanjsajten.

Hur vi delar dina personuppgifter
Orkla använder och delar uppgifterna med ClearOn (för att skicka ut kuponger).

Tillgång till dina personuppgifter
Vänligen kontakta privacy@orkla.no om du vill få tillgång till, utlämna, korrigera eller radera personuppgifter vi har lagrat. Du kan också invända, kräva begränsning eller återkalla ditt/dina samtycke(n) när som helst. Du också rikta klagomål till Svenska Datainspektionen (senare Integritetsskyddsmyndigheten) om du vill framföra åsikter gällande vår behandling av personuppgifter.

Borttagning av personuppgifter
Vi tar bort dina personuppgifter efter att kampanjen är avslutad. Vi sparar uppgifterna som längst t o m 2023-09-30.

Hur vi förvarar personuppgifterna
Tjänster och produkter vi använder för att bearbeta och lagra dina personuppgifter finns inom EU. Det säkerställer att våra leverantörer också följer lagen om GDPR.
Tillgång: Orkla Foods Sverige AB och ClearOn AB